23-24-25 August

Gateway to sports imaging

MSS 2019.

7th National Conference of

Musculoskeletal

Society of India

Deenanath Mangeshkar Hospital Auditorium, Pune, India
 
 
 

REGISTERED DELEGATE LIST 

 • DR SAMAR
 • ANIL KUMAR
 • DEEPTI BUNKAR
 • SQN LDR SAMARESH
 • VEMURI NAGA VARAPRASAD
 • ANKUR SHAH
 • MV CHALAPATHI RAO
 • DRUSHI PATEL
 • ARNAB MALIK
 • NAIFSA BATTA
 • HIRAK RAY CHAUDHARY
 • SHALINI AGRAWAL
 • VAISHALI UPADHAYA
 • DR NARA + Updating>>>>>
 • RAKHEE PARCHURI
 • K HARSHAVARDHAN
 • GAURAV GOSWAMI
 • KUNWAR PAL SINGH
 • JATINDER PAL SINGH
 • MALINI JAYRAJ
 • KAKARLA SUBBARAO
 • MR TUMMALA 
 • VARDHAN JOSHI
 • JOBAN BABULKAR
 • ANUPAMA PATIL
 • ABHIMANYU KELKAR