23-24-25 August

Gateway to sports imaging

MSS 2019.

7th National Conference of

Musculoskeletal

Society of India

Deenanath Mangeshkar Hospital Auditorium, Pune, India

Advisory Committee

 
Go Team
 • Dr. Aditya Daftary

 • Dr Amit Kharat

 • Dr Anil Kumar

 • Dr Ashwin Lawande

 • Dr Ashutosh Dave

 • Dr Bhavin Jankharia

 • Dr Bijon Kundu

 • Dr Bipin Shah

 • Prof Buxi Tbs

 • Dr Deep Narayan Srivastava 

 •  

 • Dr Dipayan Saha

 • Dr Dipu Bhuyan

 • Dr Emmanuel Tbs

 • Dr Gautam Niyogi

 • Prof Harshad Shah

 • Dr Hemant Patel

 •  

 • Dr Hirakray Choudry

 •  

 • Dr Joshita Singh

 • Prof Kailasanathan N

 •  

 • Prof Kalpana S

 • Dr Kavitha Reddy N

 • Dr Kunwarpal Singh

 •  

 • Dr Kulvinder Singh

 •  

 • Prof Malathi K

 • Dr Malini Lawande

 •  

 • Dr Mathewcherian

 •  

 • Dr Murali K

 • Dr Murugan G

 •  

 • Prof Prabhakaran M

 •  

 • Dr Pranabananda Goswami

 • Prof Ravi R

 •  

 • Dr Raj Negi

 •  

 • Dr Rajendra Solanki

 • Dr Rajesh Kapur

 •  

 • Dr Rammohan Vadapalli

 •  

 • Prof Rajaram P C

 • Prof Roy Santosham

 •  

 • DrRamesh D

 •  

 • Dr Sanjay Desai

 • Dr Sekhar K S

 • ​Dr Senthilvelmurugan V

 •  

 • Dr Shalini Agarwal

 • Dr Shanmugam S

 •  

 • Dr Sandeep Velcheti

 •  

 • Prof Sridhargibikote

 • Dr Srivastava Pk

 •  

 • Dr Srinadh Bopanna

 •  

 • Dr Srikanth Narayanaswamy

 • Prof Sundari N

 •  

 • Dr Srinivasan A

 •  

 • Dr Suman Hazarika 

 • Dr Sanjeev Handique 

 •  

 • Dr Tarun Roy

 •  

 • Prof Utpalendu Das

 • Prof Vinayagam S

 •  

 • Dr Viral Parekh

 •  

 • Dr Deepak Patkar

 • Dr Madhusudan Rao Tummala

 •  

 • Dr Suresh Babu

Committee

 

Patron : Dr Kakarla Subba Rao

Organizing Chairman : Dr Abhimanyu Kelkar and Dr Anupama Patil

Organizing Secretary : Dr Amit Kharat and Dr Joshita Singh

Joint Organizing Secretary : Dr Sanjay Desai and Dr Vardhan Joshi

Vice Organizing Chairman : Dr Joban Babulkar

 

Office bearers MSS 2019

Patron

Prof. Kakarla Subbarao

Vice President

Dr. Madhusudna Rao Tummala

Vice President

Dr. Abhimanyu Kelkar

General Secretary

Dr. V. N. Vara Prasad

President 

Dr. Mahesh Prakash

Treasurer

Dr. M. V. Chalapathi Rao

Joint Secretary

Dr. Ankur Shah

Joint Secretary

Dr. Hirak Choudhury

 

Scientific Committee

Dr Abhimanyu Kelkar
Dr Amit Kharat
Dr Anupama Patil
Dr Joban Babulkar
Dr Vardhan Joshi
Dr Joshita Singh
Dr Sanjay Desai